Likvidace akumulátorů, elektroodpadu a solárních panelů

Likvidace elektroodpadu

Zpětný odběr a oddělený sběr elektroodpadu je řešen v rámci kolektivního systému REMA, a.s., EVČ - 07047 /08-ECZ

Vstup na „Sběr a svoz elektrozařízení pro klienty REMA systému“

 

Likvidace akumulátorů

Zpětný odběr a recyklace akumulátorů je řešen v rámci kolektivního systému REMA Battery, s.r.o.

Vstup na stránky „REMA Battery, s.r.o.“

 

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ PRO KONEČNÉ UŽIVATELE

  • S akumulátory určenými k likvidaci je nutno zacházet jako se zvláštním a nebezpečným odpadem, který je škodlivý a který má významné nebezpečné vlastnosti pro člověka a životní prostředí. Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium.
     
  • Od roku 2009 platí v České republice zákon o odpadech č. 297/2009 Sb, kterým se mění zákon o odpadech a směrnicí 206/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, který zakazuje skládkovat nebo spalovat přenosné baterie či akumulátory.
     
  • Použité akumulátory je nutno odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Tato místa jsou například na našich prodejnách, nebo v některých prodejnách (zejména tam, kde se baterie prodávají) či na sběrných dvorech jednotlivých obcí. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.remabattery.cz.
     
  • Na každé baterii nebo akumulátoru je označení „přeškrtnuté popelnice“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdány na místa k tomu určená.

 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie Běžné označení Velikost Příklady užití Správné odložení
Alkalické Alkalické, Alkaline, AlMn AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Knoflíkové Alkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty, Power Cell AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Lithiové Lithium, Lithium Ion, Li-Ion Velikost se různí Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Nikl-kadmiové Ni-Cd Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Nikl-metalhydridové NiMH, Ni-Hydride Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Olověné SLA, gelové 2V, 6V, 12V UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Olověné Autobaterie 6V, 12V Automobily Autoservisy
Rtuťové Rtuťové, Hg, HgO Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz
Stříbrné Stříbrné, AgO Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Likvidace solárních panelů

Zpětný odběr a recyklace fotovoltaických panelů je řešen v rámci kolektivního systému REMA PV Systém, a.s.
EVČ - 13029/13-ECZ

Vstup na stránky „REMA PV Systém, a.s.“

 

Nakládání a likvidace odpadu z obalů

Certifikát o zpracování obalů