Výpočet doby záznamu

Informativní výpočet velikosti kapacity harddisku pro požadovanou dobu záznamu DVR a NVR s video kompresí H.264.

Platí pro nepřetržitý záznam 1 kamery při nastavené vybrané kvalitě (kompresi) záznamu a průměrném pohybu před kamerou. Vzhledem k tomu, že H.264 je dynamická video komprese, kde objem dat záleží na množství změn v po sobě jdoucích obrazech, jsou tyto údaje pouze informativní.

Systém Rozlišení Kvalita Datový tok (kbps) Místo na harddisku pro záznam 1 kamery při zvolené rychlosti záznamu
25 snímků/sec 12 snímků/sec 6 snímků/sec
GB/hod GB/den GB/hod GB/den GB/hod GB/den
Analog D1 Nejvyšší 2048 0.88 21.12 0.44 10.56 0.22 5.28
Střední 1536 0.66 15.84 0.33 7.92 0.165 3.96
Nejnižší 768 0.33 7.92 0.165 3.96 0.083 1.98
WD1 Nejvyšší 2560 1.1 26.4 0.55 13.2 0.275 6.6
Střední 1792 0.77 18.48 0.3685 9.24 0.193 4.62
Nejnižší 768 0.33 7.92 0.165 3.96 0.083 1.98
HD SDI 1080p Nejvyšší 12288 5.27 126.48 2.635 63.24 1.32 31.68
Střední 7168 3.076 73.83 1.538 36.91 0.769 18.456
Nejnižší 1536 0.66 15.84 0.33 7.92 0.165 3.96
HD TVI - AHD 720P Nejvyšší 6144 2.637 63.29 1.319 31.64 0.659 15.82
Střední 4096 1.758 42.19 0.879 21.01 0.44 10.55
Nejnižší 1024 0.439 10.536 0.22 5.268 0.11 2.634
1080p Nejvyšší 12228 - - 2.637 63.29 1.319 31.66
Střední 7168 - - 1.538 36.91 0.769 18.47
Nejnižší 4096 - - 0.879 21.01 0.44 10.55
IP 720p Nejvyšší 6144 2.637 63.29 1.319 31.64 0.659 15.82
Střední 4096 1.758 42.19 0.879 20.25 0.422 10.125
Nejnižší 512 0.22 5.28 0.879 21.01 0.44 10.55
1080p Nejvyšší 12228 5.27 126.48 2.635 63.24 1.32 31.68
Střední 7168 3.076 73.83 1.538 36.91 0.769 18.47
Nejnižší 2048 0.88 21.12 0.44 10.56 0.22 5.28

 

Příklad: Je požadován AHD kamerový systém se 4 kamerami s rozlišením 720p, s rychlostí záznamu 25snímků⁄sec, nejvyšší kvalitou záznamu, nepřetržitým záznamem 24hodin denně po dobu 7 dnů.

Podle uvedené tabulky lze určit:
1 kamera za 1 den: cca 63.29GB
4 kamery za 1 den cca 4 × 63.29 = 253.16 GB
4 kamery za 7 dní: cca 7 × 253.16 = 1 772.12 GB

Na 7 dní tedy potřebuje cca: 1 772.12 GB. Je tedy vhodné použít harddisk 2TB

Podrobný postup výpočtu požadované kapacity vychází z datového toku záznamu, který lze nastavit na rekordéru.

Vzorec: datový tok (kb⁄s) ⁄8 (datový tok v kB⁄s) × 3600 (prostor na disku v kB⁄hod) ⁄1024 = prostor na disku pro 1 kameru v MB⁄hod × 24 = prostor na disku pro 1 kameru za 1 den v MB⁄den.

Příklad: AHD rekordér s trvalým záznamem 4 kamer v rozlišení 720p se střední kvalitou záznamu při rychlosti záznamu 12 snímků⁄sec a požadované době záznamu 4 dny.

Datový tok při tomto nastavení je 4096 kb⁄s (dle návodu).
Výpočet požadovaného prostoru pro jednu kameru za 1 hodinu:
4096⁄8 × 3600 ⁄1024 = 1800MB⁄hod.

Výpočet požadovaného prostoru pro 4 kamery za 1 den:
1800 × 4 × 24 = 172 800 MB⁄den ⁄1024 = 168.75 GB⁄den

Celkem pro 4 kamery na 4 dny:
168.75 × 4 = 675 GB

Požadovaná kapacita je cca 675 GB, nejbližší kapacita harddisku vychází 1000 GB = 1 TB.