NAT 2.0

Firmware pro rekordéry s podporou NAT 2.0

 

INFORMACE

Firmware je možné použít pouze u rekordérů s prostředím N9000 a verzí firmware 1.3.x nebo vyšší.
Aktualizaci firmwaru lze provést i vzdáleně přes webové rozhraní.
UPOZORNĚNÍ

Pokud máte v rekordéru nižší verzi než 1.3.x, tak nejprve kontaktujte technickou podporu. Nepokoušejte se firmware nahrát, zažízení můžete zablokovat.

Verzi firmware a model zařízení najdete v informacích o zařízení

 

Po aktualizaci firmwaru, je potřeba nastavit NAT2.0 v sekci "Nastavení → Síť → NAT"