Čtení registračních značek

Kamery s funkcí detekce a rozpoznání registračních značek

Kamera s detekcí a rozpoznáním registrační značky

TD-9423A3-LR

 • objektiv 7 – 22mm / úhel záběru 44° ~ 17.6°
 • maximální rychlost vozidla 70km/hod
 • rozlišení 2MPix - 1920 × 1080
 • komunikace: 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup
 • dosvit IR 70 ~ 100 m
Detail kamery TD-9423A3-LR

 

TD-9443A3BH-LR

 • objektiv 8 – 32mm / úhel záběru 41° ~ 15.5°
 • maximální rychlost vozidla 120km/hod
 • rozlišení 4MP - 2560 × 1520
 • komunikace: 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup
 • dosvit IR 70 ~ 100 m
Detail kamery TD-9443A3BH-LR

 

Nastavení záběru kamery

Technologie ANPR (Automatic Name/License Plate Recognition – automatické rozpoznání registrační značky) se spoléhá na kvalitu obrazu, který zachytí. Správné nastavení záběru kamery je tedy velice důležité

 • Výška registrační značky: pro správnou detekci a rozpoznání registrační značky musí značka zabírat minimálně 10% výšky obrazu. To zajistí zachycení dostatečného počtu pixelů ve kterých bude možné znaky ve značce rozpoznat. Značka dále může zabírat maximálně 50% výšky obrazu aby byly znaky zachyceny celé
 • Šířka registrační značky: pro správnou detekci a rozpoznání registrační značky musí značka zabírat minimálně 6% šíře obrazu a maximálně 50% šíře obrazu. Tyto limity je potřeba dodržet ze stejných důvodů jako u výšky

 

Podmínky instalace kamer pro čtení registračních značek - šířka a výška

 

 • Naklonění: aby při rozpoznávání znaků nedocházelo ke zkreslení podoby znaků v registrační značce, může být naklonění značky vzhledem k vodorovné rovině kamery maximálně ± 5°
Podmínky instalace kamer pro čtení registračních značek - naklonění
 • Správné zaostření: přesnost detekce a rozpoznání znaků v registrační značce je závislá na co nejkvalitnějším obrazu. Je tedy nutné zajistit co nejostřejší obraz
 • Překážky ve výhledu: aby bylo možné detekovat a rozpoznat znaky v registrační značce je nutné eliminovat jakékoliv překážky ve výhledu kamery. V záběru nesmí být žádné držáky, sloupy, dopravní značky, stromy ani keře
Podmínky instalace kamer pro čtení registračních značek - zaostření

 

Podmínky instalace kamery pro detekci a rozpoznání registrační značky

Podmínky instalace kamer pro čtení registračních značek - vjezdová kamera

 

 • Instalační výška 1.3 – 1.5m
 • Vertikální úhel větší než 15° - aby světla auta nesvítila přímo do objektivu
 • Horizontální úhel by neměl být větší než 15° od osy jízdy vozidla
 • Vzdálenost detekce 2.5 - 3m aby nedocházelo k přeexponování značky přisvícením kamery
 • Instalační výška musí v kombinaci s úhlem kamery zajistit to, aby značka zůstala v obraze minimálně 1 s

 

Podmínky instalace kamer pro čtení registračních značek - silniční kamera

 

 • Instalační výška 4 – 6m
 • Vertikální úhel větší než 15° - aby světla auta nesvítila přímo do objektivu
 • Horizontální úhel by neměl být větší než 15° od osy jízdy vozidla
 • Vzdálenost detekce 15 - 30m
 • Instalační výška musí v kombinaci s úhlem kamery zajistit to, aby značka zůstala v obraze minimálně 1 s

 

Základní nastavení obrazu kamery pro detekci a rozpoznání registrační značky

 

Nastavení jasu – menší hodnota jasu způsobí tmavší obraz celé scény, ale reflexní registrační značka nebude při zapnutém IR přisvícení kamery přesvětlená. Tmavší obraz je také kontrastnější a reflexní registrační značka je lépe rozpoznatelná.

 

základní nastavení obrazu - jas

 

Nastavení horního limitu uzávěrky – při osvětlení scény pouličními lampami, nebo jiným osvětlením může dojít k interferenci snímkování kamery a frekvence lamp při uzávěrce nižší než 1/100.

 

základní nastavení obrazu - uzávěrka

 

Nastavení zisku – GAIN – při nedostatečném osvětlení zvýší vyšší hodnota GAIN jas obrazu. Je vhodné nastavit GAIN limit tak, aby nedocházelo k přesvětlení registrační značky odrazem IR přisvícení kamery

 

základní nastavení obrazu - zisk

 

Základní nastavení prakticky

Ve většině případů stačí nastavit v denním a nočním profilu obrazu Jas(Brightness), Horní limit uzávěrky(Shutter Max), Dolní limit uzávěrky(Shutter Min) a Zisk(Gain). V případě správné instalace kamery toto nastavení vyhovuje ve zhruba 70% případů:

základní nastavení obrazu - obecně

 

 

Pro optimální uplatnění nastavených profilů je potřeba také nastavit přepínání denního a nočního profilu podle plánovače:

základní nastavení obrazu - plánovač přepínání profilů

Klíčová nastavení v různých podmínkách

 

 

Scéna s protisvětlem – nastavte úroveň nasvícení registrační značky
základní nastavení obrazu - zisk

 

 

Různé rychlosti projíždějících vozidel – nastavte horní limit uzávěrky
základní nastavení obrazu - zisk

 

 

Reflexní scéna – nastavte jas a limit zisku podle podmínek sledované scény
základní nastavení obrazu - zisk

Praktické příklady ve speciálních podmínkách

praktické příklady - scénář1

 

Příklad 1

 • Rychlost vozidla se pohybuje od 30 do 50 km/h
 • Kamera se nemůže přepnout z nočního do denního režimu, protože je v noci ve scéně příliš jasu

Postup nastavení kamery

 • Horní limit uzávěrky nastavit na 1/750
 • Nastavení zisku(Gain) v denním i nočním profilu na hodnotu 10
 • Nastavení Jasu v nočním profilu na hodnotu 10 (volitelné)
 • Nastavení plánovače přepínání denního a nočního režimu (volitelné)

Poznámka: v tomto případě není nutné nastavit plánovač přepínání denní / noční režim, protože je jas scény v nočním režimu dostatečný a registrační značka je dobře detekovatelná

praktické příklady - scénář2

 

Příklad 2

 • Vozidlo zastavuje před bránou - rychlost se pohybuje od 10 do 15 km/h
 • Registrační značka je reflexní, odráží přísvit kamery a je přesvětlená

Postup nastavení kamery

 • Uzávěrku nastavit na 1/10000 v denním profilu
 • V nočním profilu uzávěrku nastavit na manuální režim a hodnotu na 1/2000
 • Nastavení zisku(Gain) v denním profilu na hodnotu 10 a vypnout IR přisvícení
 • Nastavení jasu(Brightness) v nočním profilu na hodnotu 5 a zapnout IR přisvícení
 • Nastavení plánovače přepínání denního a nočního režimu
praktické příklady - scénář3

 

Příklad 3

 • Rychlost vozidla se pohybuje od 30 do 50 km/h
 • Kamera se nepřepne do nočního režimu s IR přísvitem, proto je registrační značka nečitelná

Postup nastavení kamery

 • Uzávěrku nastavit na 1/750 v denním i nočním profilu
 • Nastavení zisku(Gain) v denním profilu na hodnotu 10 a vypnout IR přisvícení
 • Nastavení jasu(Brightness) v nočním profilu na hodnotu 4, hodnotu zisku na 10 a zapnout IR přisvícení
 • Nastavení plánovače přepínání denního a nočního režimu