Dotazy FAQ

1. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - vzdálené monitorování na Windows 7-10
2. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - po startu zařízení není vidět obraz
3. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - nefunguje vzdálené připojení po síti ve webovém prohlížeči
4. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - nefunguje vzdálené připojení, přestože dříve fungovalo
5. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - lze sledovat DVR z mobilních telefonů, nebo tabletů?
6. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - nelze přehrát, nebo zálohovat záznamy po síti z webového prohlížeče, nebo z aplikace CMS
7. DVR 3300 ELN - nefunguje vzdálené připojení po síti ve webovém prohlížeči
8. DVR 3300 ELN - nefunguje vzdálené připojení, přestože dříve fungovalo
9. DVR 3300 ELN - lze sledovat DVR z mobilních telefonů?
10. Jaký je rozdíl mezi skutečnou a udávanou životností akumulátoru
11. Jedná se o olověné akumulátory, které obsahuje kyselinu nebo se jedná o olověné gelové akumulátory?
12. Lze tyto akumulátory nabíjet připojením ke stabilizovanému zdroji nastaveném na DC 13,8V?
13. Dokáže si sám akumulátor snížit nabíjecí proud z tohoto zdroje, pokud bude nabit na plnou kapacitu?
14. Nemusím se tak obávat exploze akumulátoru způsobené přebitím, bude-li dlouhodobě připojen k tomuto zdroji?
15. V případě že je akumulátor starší a může mít poškozený jeden z článků nebude vadit jeho připojení na zdroj 13.8 V?
16. Základní požadavky na PC u kamerových PC systémů
17. Lze provozovat kamerové PC systémy na 64 bitových Windows?
18. UC-3104E - USB DVR - po spuštění aplikace jsou místo popisků všude otazníky
19. Vzdálené monitorování systému VGuard 5.x pomocí IE 6 ⁄ 7
20. Po nainstalování VGuarda není vidět obraz z kamer
21. Nastavení síťového propojení u systémů VGuard
22. Lze propojit Chateau verze 2.x, 3.x a 5.x?
23. Je možno monitorovat DVR V-Guard ze starší verze Chateau 2.x, 3.x?
24. Je možno vzdáleně monitorovat najednou více PC systémů a DVR V-Guard?
25. Jak úplně odinstalovat Chateau z Windows Vista ⁄ 7?
26. Nepovolené přemístění systémové knihovny DLL
27. Kolik místa na pevném disku zabere záznam u systémů VGuard?

 

1. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - vzdálené monitorování na Windows 7 - 10

Firefox - je nutné stáhnout a uložit ovládací prvek který stránka vyžaduje. Ukončit všechna okna prohlížečů (i jiných). Ručně spustit instalaci ovládacího prvku.
Internet Explorer - do adresného pole zadat IP adresu/WebClient.exe ( například: http://192.168.0.10/WebClient.exe ) a uložit ovládací prvek. Ukončit všechna okna prohlížečů (i jiných). Ručně spustit instalaci ovládacího prvku.
Google Chrome - v nových verzích není podporován.

 

2. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - po startu zařízení není vidět obraz

Při startu DVR se na monitoru zobrazí Modré Logo, poté obrazovka zčerná a dále se nic nezobrazuje. Tyto řady DVR jsou osazeny výstupem na monitor typu BNC, VGA a HDMI. Mezi těmito výstupy je možno přepínat dlouhým stiskem tlačítka STOP/ESC

 

3. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - nefunguje vzdálené připojení po síti ve webovém prohlížeči

DVR používá pro vzdálené připojení komunikační porty 80 i 6036 a to i v případě sledování ve webovém prohlížeči. Pro vzdálené připojení je nutné nastavit přesměrování(NAT) obou portů 80 i 6036(tovární nastavení).
Tyto porty také nesmí být blokovány Antivirem(ESET/NOD32, AVAST professional...) nebo firewallem(Norton).

 

4. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - nefunguje vzdálené připojení, přestože dříve fungovalo

Pravděpodobně došlo k aktualizaci antivirového programu(ESET/NOD32, AVAST professional...) nebo firewallu(Norton), který začal blokovat server port 6036.
V antivirovém programu nebo firewallu je nutné pro port 6036 udělat vyjímku(případně do vyjímek zahrnout aplet WebClient, nebo aplikaci CMS)
Druhou možností je aktualizace webového prohlížeče na verzi 9 a novější. Tyto verze Internet Exploreru nebyly ve starších verzích firmware DVR podporovány. Je nutné aktualizovat firmware DVR - viz sekce software ke stažení.

 

5. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - lze sledovat DVR z mobilních telefonů, nebo tabletů?

ANO - podporované Operační systémy mobilních zařízení jsou: Windows Mobile, Windows Phone, iPphone, Symbian, Android, BlackBerry
Pro Android a iPhone je nutné si z příslušného marketu stáhnout a nainstalovat aplikaci SuperLivePro.
Pro tablety je nutné stáhnout z marketu aplikaci SuperLiveHD
Pro Windows Phone je potřeba si z marketu stáhnout aplikaci SuperCam
Pro Symbian, nebo Windows Mobile se připojte na IP adresu DVR - budete vyzváni ke stažení a instalaci apletu. Po instalaci použijte aplikaci "SCam"

 

6. DVR 40xx, 41xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx ELN - nelze přehrát, nebo zálohovat záznamy po síti z webového prohlížeče, nebo z aplikace CMS

Pravděpodobnou příčinou je u systémů Windows Vista, nebo Windows 7 "Nástroj řízení uživatelských účtů". Nastavte úroveň Nástroje řízení užibvatelských účtů na hodnotu: Nikdy neupozorňovat. Tento nástroj blokuje uložení souborů na HDD počítače webovým prohlížečem i CMS aplikací. K ukládání dochází i při přehrávání záznamů, kdy se záznam ukládá do dočasného souboru. Ohrožení zabezpečení snížením úrovně nehrozí pokud používáte jakýkoliv z moderních antivirových produktů, které plní podobnou funkci.

 

7. DVR 3300 ELN - nefunguje vzdálené připojení po síti ve webovém prohlížeči

DVR používá pro vzdálené připojení komunikační porty 80 i 9000 a to i v případě sledování ve webovém prohlížeči. Pro vzdálené připojení je nutné nastavit přesměrování(NAT) obou portů 80 i 9000(tovární nastavení).
Tyto porty také nesmí být blokovány Antivirem(ESET/NOD32, AVAST professional...) nebo firewallem(Norton).

 

8. DVR 3300 ELN - nefunguje vzdálené připojení, přestože dříve fungovalo

Pravděpodobně došlo k aktualizaci antivirového programu(ESET/NOD32, AVAST professional...) nebo firewallu(Norton), který začal blokovat server port 9000.
V antivirovém programu nebo firewallu je nutné pro port 9000 udělat vyjímku.

 

9. DVR 3300 ELN - lze sledovat DVR z mobilních telefonů?

ANO - podporované Operační sytémy mobilních zařízení jsou: Java, Android, Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry Pro sledování je nutné si z příslušného marketu stáhnout a nainstalovat aplikaci "Castillo Player"
Pro Symbian je nutno použít aplikaci "Symbian player".
V Blacberry je nutné použít přehrávání v RTSP protokolu ve formátu: rtsp://(IP adresa)/ch(číslo kanálu)?user=(název uživatele)&pwd=(heslo uživatele)

 

10. Jaký je rozdíl mezi skutečnou a udávanou životností akumulátoru

Na životnost baterií má vliv mnoho faktorů, uvedená životnost 5 let je střední doba života akumulátoru. V praxi je však mnoho případů, kdy je baterie funkční i po 7 letech provozu v EZS. Faktory zkracující životnost baterii - jsou seřazeny podle důležitosti:

1.Pokud je baterie vybita z více než 70-ti % je třeba ji ihned dobít. Ponechání v nenabitém stavu několik dní ji díky následnému chemickému procesu může poškodit - snížení kapacity, životnosti či celkové zničení vlivem chemických srůstů na deskách

2. Při vybíjeni do 30% kapacity je počet cyklů ( nabití ⁄ vybití) cca 700-1000, při vybíjeni do 70% kapacity pouze 300 cyklů.

3. Teplota provozní i skladovací nad 24 stupňů. Je to častý problém u PC UPS, kde se obvykle baterie mění po roce, i když v UPS režimu počet cyklů není zdaleka vyčerpán a baterie je stále pod napětím.

4. Skladování bez dobíjení - díky samovybíjecímu proudu je plně nabitou baterii možno skladovat bez dobíjeni max 3 měsíce. Poté je třeba baterii dobít. Tato doba se zkracuje časem a okolní teplotou.

5. Přetěžování baterie vyšším než přípustným maximálním odběrem - max. odběr je 4-násobek kapacity baterie.

Kombinace těchto faktorů působí na baterii více negativně.

 

11. Jedná se o olověné akumulátory, které obsahují kyselinu nebo se jedná o olověné gelové akumulátory?

Akumulátory Power Accu a ACCU plus využívají nové výrobní technologie. Používají kyselinu sírovou, která je absorbována do podobné hmoty, jako je skelná vata. Jsou hermeticky uzavřené, navíc mohou pracovat v libovolné poloze. Jejich maximální vybíjecí proud je cca 4 násobek kapacity a nabíjecí je 0.4 násobek kapacity, což podstatně převyšuje parametry gelových baterií. Také jejich cena je podstatně nižší. I gelové akumulátory v podstatě obsahují kyselinu sírovou ale ve formě gelu. Při rozbití krytu nedojde k úniku kyseliny, životnost baterií je podstatně vyšší - u kapacit nad 33Ah dokonce až 10 let - samozřejmě při zachování veškerých podminek pro provoz - viz návody na našich www stránkách.

 

12. Lze tyto akumulátory nabíjet připojením ke stabilizovanému zdroji nastaveném na DC 13.8V ?

Stabilizované zdroje se pro nabíjení akumulátorů příliš nehodí - napětím 13.8V se nedosáhne plného 100% nabití baterie - max cca 80% - a nabíjení stejnosměrným stabilizovaným napětím namísto doporučeného pulzního může zkrátit životnost baterie. (Vyjímkou jsou např. EZS v režimu používání Stand up, kdy se většinou používá max. dobíjecí napětí 13.8V) Záleží také na kapacitě akumulátoru a maximálním proudu zdroje. Maximální nabíjecí proud nesmí překročit 0.4 násobek kapacity akumulátoru, jinak může dojít při delším překročení max. nabíjecího proudu k zahřátí, popř. vyboulení a až explozi akumulátoru, zvláště pokud nemá zdroj proudové omezení a připojí se k němu vybitý akumulátor. Pak nabíjecí proud může být příliš vysoký a poškodit jak baterii, tak vlastní zdroj. Zjednodušeně lze říci, že pokud použijete pro nabíjení nestandardní zdroj (např stabilizovaný zdroj 13.8V) je nutné zpočátku celý nabíjecí proces hlídat, zkusit nabíjet jak částečně, tak i plně vybitou baterii a průběžně měřit voltmetrem a ampérmetrem zda naměrené hodnory nepřesahují max. povolené hodnoty a hlídat teplotu baterie. Neměla by být vyšší než 40°C. 

 

13. Dokáže si sám akumulátor snížit nabíjecí proud z tohoto zdroje, pokud bude nabit na plnou kapacitu?

NE, od toho jsou nabíjecí zdroje, které většinou nejdříve nabíjejí konstatním proudem až do hodnoty 14.4V a po dosažení tohoto napětí se automaticky přepnou na udržovací napětí 13.8V. 

 

14. Nemusím se tak obávat exploze akumulátoru způsobené přebitím, bude-li dlouhodobě připojen k tomuto zdroji?

Pokud bude max. napětí 13.8V a proud bude odpovídat max 0.4 násobku kapacity, tak ne.

 

15. V případě že je akumulátor starší a může mít poškozený jeden z článků nebude vadit jeho připojení na zdroj 13.8 V?

Pokud nabíječ nemá proudovou ochranu a vadný článek má zmenšený vnitřní odpor, dochází k přehřátí vadného, ale někdy i ostatních článků, které se mohou vyboulit a zdeformovat teplem a může dojít i k explozi. Vadný článek může mít také velký vnitřní odpor a pak nedojde k nabití ostatních článků akumulátoru.

 

16. Základní požadavky na PC u kamerových PC systémů

Procesor: Intel Pentium - NE AMD!
Chipset základní desky: Intel
Grafická karta: N-Vidia - NE ATI, NE INTEGROVANÁ!

Další požadavky naleznete u specifikací zboží.

 

17. Lze provozovat kamerové PC systémy na 64 bitových Windows?

NE doposud výrobci nedořešily podporu ovladačů karet na 64 bitových systémech.

 

18. UC-3104E - USB DVR - po spuštění aplikace jsou místo popisků všude otazníky

Jedná se o neinstalační vezi software, kterou je nutno nakopírovat na HDD počítače. Popisky tlačítek se natahují ze systémových knihoven Windows. Z tohoto důvodu je korektní zobrazení možné pouze v České lokaci windows.

 

19. Vzdálené monitorování systému VGuard 5.x pomocí IE 6 ⁄ 7

Pro vzdálené monitorování jsou využívány porty 80 a 65000. Je potřeba správně přeložit komunikaci na těchto portech na Vašem modemu ⁄ routeru!

Je potřeba správně nastavit zabezpečení IE:

Internet Explorer verze 6

 • -> Nástroje -> Možnosti Internetu...-> Zabezpečení
 • -> Zóna Internet -> Vlastní úroveň
 • -> Povolit položku: Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné
 • -> Povolit položku: Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX
 • -> Zóna Důvěryhodné servery -> Vlastní úroveň
 • -> Povolit položku: Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné
 • -> Povolit položku: Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX
 • -> Mezi důvěryhodné servery(tlačítko Servery) přidat IP adresu DVR, nebo PC se sytémem VGuard(nesmí být zaškrtnuta volba: Vyžadovat ověření všech serverů v této zóně serverem(https:)).
 • -> Mezi důvěryhodné servery(tlačítko Servery) přidat: www.vguard.net  pro stažení video kodeku.(pokud nemáte z tohoto PC možnost připojení k internetu, je možno kodek stáhnout z www.elnika.cz - sekce Software -> VGuard -> Web-Kodek pro verzi 5.x
 • -> Ukončit Internet Explorer(všechna okna pro uložení nastavení) a spustit znovu.
 • -> Do adresy napsat: http:\\___.___.___.___ (IP adresa DVR ⁄ PC systému VGuard)

Internet Explorer verze 7

 • -> Nástroje -> Možnosti Internetu...-> Zabezpečení
 • -> Zóna Internet -> Vlastní úroveň
 • -> Povolit položku: Ovládací prvky ActiveX inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování
 • -> Povolit položku: Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX
 • -> Zóna Důvěryhodné servery -> Vlastní úroveň
 • -> Povolit položku: Ovládací prvky ActiveX inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování
 • -> Povolit položku: Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX
 • -> Mezi důvěryhodné servery(tlačítko Servery) přidat IP adresu DVR, nebo PC se sytémem VGuard(nesmí být zaškrtnuta volba: Vyžadovat ověření všech serverů v této zóně serverem(https:)).
 • -> Mezi důvěryhodné servery(tlačítko Servery) přidat: www.vguard.net  pro stažení video kodeku.(pokud nemáte z tohoto PC možnost připojení k internetu, je možno kodek stáhnout z www.elnika.cz - sekce Software -> VGuard -> Web-Kodek pro verzi 5.x
 • -> Ukončit Internet Explorer(všechna okna pro uložení nastavení) a spustit znovu.
 • -> Do adresy napsat: http:\\___.___.___.___ (IP adresa DVR ⁄ PC systému VGuard)

 

20. Po nainstalování VGuarda není vidět obraz z kamer.

Stačí jen stisknout velké tlačítko "REC". Tímto tlačítkem se pustí vše co je v systému nastaveno (zobrazení kamer, záznam, plánování, alarmy, ...). To samé platí i na klientské stanici - je potřeba si vybrat vzdáleného HOSTa a stisknout tlačítko REC.

 

21. Nastavení síťového propojení u systémů VGUARD

Verze 2.x a 3.x

VguardXP (RT4, MP4, ...) obsahuje dvě důležité aplikace - ChateauXP a ChateauXP Server. Aplikace ChateauXP slouží pro kompletní obsluhu lokálního kamerového systému (LIVE obraz z kamer, záznam, nastavení, ...) a dále také může být nainstalovaná i na PC bez VGUARD karet, poté omezí svojí funkčnost na stanici klientskou. Aplikace ChateauXPServer je síťová centrální aplikace, která čeká až se k ní přihlásí jednotlivé aplikace ChateauXP. Takto přihlášené aplikace ChateauXP se díky centrálnímu připojení mohou navzájem vidět a sledovat si navzájem obrazy z kamer.

 

Základní příklad propojení dvou počítačů:

Počítač A (kamerový server)

 • Spuštění aplikace ChateauXP Server a nastavení prvního hesla a jména například na "admin". Opravdu stačí jen spustit a nic nenastavovat.
 • Spuštění aplikace ChateauXP, zadání jména a hesla na "admin" a stisknutí tlačítka REC pro kontrolu obrazu z kamer.
 • V aplikaci ChateauXP vytvoříme novou položku v adresáři (typ server, IP adresa bude taková, jakou má PC kde běží ChateauXPServer. V našem případě, jelikož běží na stejném počítači může být localhost - tedy 127.0.0.1).
 • Pomocí tlačítka LINK na hlavní obrazovce se dvojitým poklikem připojíme k aplikaci ChateuXPServer. Toto je indikováno jednak v aplikaci ChateauXP (ve sloupečku stav se objeví slovo "spojen") tak i v aplikaci ChateauXPServer (Ve stromové struktuře připojených PC přibude právě připojená aplikace).

Počítač B (klient)

 • Spuštění aplikace ChateauXP, zadání jména a hesla na "admin".
 • V aplikaci ChateauXP vytvoříme novou položku v adresáři (typ server, IP adresa bude taková, jakou má PC kde běží ChateauXPServer. V našem případě, reálná IP adresa počítače A).
 • Pomocí tlačítka LINK na hlavní obrazovce se dvojitým poklikem připojíme k aplikaci ChateuXPServer na počítači A. Toto je indikováno jednak v aplikaci ChateauXP na PC B(ve sloupečku stav se objeví slovo "spojen") tak i v aplikaci ChateauXPServer na PC A (Ve stromové struktuře připojených PC přibude právě připojená aplikace).
 • Nyní si v hlavní obrazovce v pravém sloupci HOST vybereme vzdálený počítač dvojitým poklikem, stiskneme tlačítko REC a povolíme kamery pro nahlížení.

Poznámka: Aplikace ChetauXPServer může být nainstalovaná kdekoliv v síti, nevztahuje se jen na PC s kartami. V této síti stačí být nainstalovaná jen jednou.

Verze 5.x

Verze 5.x umožňuje vzdálené sledování kamerových PC systémů i DVR V-Guard(VGN8C-SRT4, VGN16C-SRT4). Vzdálené sledování je možné u jednoduchých systémů pomocí přímého přístupu do systému - bez použití aplikace ChateauServer. U větších systémů je možno využít jedné centrální aplikace ChateauServer pro sledování všech systémů najednou. U verze 5.x je možné postupovat stejně jako u verze 2, nebo 3. Rozdíl je pouze v použitých komunikačních portech - zatímco verze 2.x a 3.x používaly porty 48100, 48101, 48103 - u verze 5.x je použit pouze jeden port, který je nastavitelný.

Příklad propojení

Jednoduchý systém s jedním DVR nebo PC systémem

 

Na klientské aplikaci je potřeba založit v -> SET -> Adresář -> novou položku, kde:

 • Jméno/DNS = volitelné označení
 • Typ = PC DVR(pro kamerové PC systémy)
 •        = DVR(pro DVR systémy)
 • IP = IP adresa DVR, nebo PC systému ke kterému se chcete připojit
 • Port = je nastaven automaticky - lze jej měnit

Vlastní připojení: Pomocí tlačítka LINK na hlavní obrazovce se dvojitým poklikem na názvu položky připojíte k DVR, nebo PC systému. Toto je indikováno v aplikaci Chateau(ve sloupečku stav se objeví slovo "spojen").
V hlavní obrazovce v pravém sloupci HOST vyberte vzdálené DVR, nebo počítač dvojitým poklikem na jeho názvu(základní okno programu Chateau se rozdělí podle počtu kamer na kamerovém serveru) - stisknutím tlačítka REC vyvoláte okno pro výběr kamer pro nahlížení.

Složený systém s více DVR a ⁄ nebo PC systémy

 

Je potřeba zvolit PC se spolehlivým přístupem k internetu na kterém bude trvale spuštěna aplikace ChateauServer. Tato aplikace bude sloužit jako brána do internetu pro všechny PC systémy i DVR. K této aplikaci je potřeba připojit všechny PC systémy i DVR:

Nastavení PC systému:

V aplikaci Chateau je potřeba založit v -> SET -> Adresář -> novou položku, kde:

 • Jméno/DNS = volitelné označení
 • Typ = server
 • IP = IP adresa PC na kterém je spuštěna aplikace ChateauServer
 • Port = je nastaven automaticky(40 000) - lze jej měnit

Vlastní připojení k aplikaci ChateauServer: Pomocí tlačítka LINK na hlavní obrazovce se dvojitým poklikem na názvu položky připojíte k aplikaci ChateauServer. Toto je indikováno v aplikaci Chateau(ve sloupečku stav se objeví slovo "spojen"). Pro bezobslužný provoz je vhodné zaškrtnout v SET->záložka Host položku Automaticky spojit se serverem.

Nastavení DVR systému:

V menu -> položka NASTAVIT SIT:

 • NAZEV HOSTA = volitelné označení DVR
 • PRIPOJIT SERVER = ANO
 • IP = IP adresa PC na kterém je spuštěna aplikace ChateauServer
 • PORT = je nastaven automaticky(40 000) - lze jej měnit

V dalších položkách nastavení sítě je potřeba nastavit IP, MASKU,DNS a UŽIVATELE(a přidělit mu práva).

Nastavení klienta:

V aplikaci Chateau je potřeba založit v -> SET -> Adresář -> novou položku, kde:

 • Jméno/DNS = volitelné označení
 • Typ = server
 • IP = IP adresa PC na kterém je spuštěna aplikace ChateauServer
 • Port = je nastaven automaticky(40 000) - lze jej měnit

Vlastní připojení: Pomocí tlačítka LINK na hlavní obrazovce se dvojitým poklikem na názvu položky připojíte k aplikaci ChateauServer. Toto je indikováno v aplikaci Chateau(ve sloupečku stav se objeví slovo "spojen").
V hlavní obrazovce v pravém sloupci HOST vyberte vzdálené PC, nebo DVR dvojitým poklikem na jeho názvu(základní okno programu Chateau se rozdělí podle počtu kamer na kamerovém serveru) - stisknutím tlačítka REC vyvoláte okno pro výběr kamer pro nahlížení.

Pro monitorování různých kamer z různých systémů na jedné obrazovce použijte funkci Mé kanály.

Sledování přes internet - nastavení přesměrování portů

Pro správnou funkci vzdáleného sledování přes internet je potřeba správně přeložit komunikaci z pevné veřejné IP na komunikačních portech systému VGuard na lokální IP adresu konkrétního systému. Dále uvádíme shema překladu portů.

 

22. Lze propojit Chateau verze 2.x, 3.x a 5.x?

1. Verze 2.x a 3.x

NEDOPORUČUJEME - tyto verze sice používají stejné porty pro vzdálený přístup, ale ve verzi 3.x byly změny, které při propojování těchto verzí mohou způsobit poškození souborů aplikace ChateauServer. Tato aplikace potom hlásí chybu: File Out! a nelze ji spustit. Pro obnovení funkce je nutno celý software přeinstalovat a znovu nastavit. Pro přeinstalaci je nutné odinstalovat starý sw., dále v kořenovém adresáři(nejčastěji c:\ProgramFiles\Chateau...) je potřeba smazat zbytkový adresář Chateau... až poté nainstalovat novou verzi.

2. Verze 2.x, nebo 3.x s verzí 5.x

NELZE - verze 2.x a 3.x používají pro vzdálené připojení porty 48 100, 48 101 a 48 103, zatímco verze 5.x používá pouze jeden port, který je nastavitelný. Defaultní hodnoty jsou:

 • pro komunikaci s ChateauServer aplikací - 40 000
 • pro komunikaci s PC systémem - 40 001
 • pro komunikaci s DVR - 50 000

 

23. Je možno monitorovat DVR V-Guard ze starší verze Chateau 2.x, 3.x?

NELZE - DVR používá pro vzdálený přístup pouze jeden nastavitelný port, který podporuje pouze verze 5.x. Více viz. bod 4.

 

24. Je možno vzdáleně monitorovat najednou více PC systémů a DVR V-Guard?

ANO - je nutné použít centrální aplikaci ChateauServer, ke které budou připojena DVR i PC systémy. Klientem se připojíte k této aplikaci ChateauServer, která vám umožní přístup do všech systémů k ní připojených. Pro sledování různých kamer z různých systémů slouží funkce Mé Kanály.

 

25. Jak úplně odinstalovat Chateau z Windows Vista ⁄ 7?

Dotaz: Po odinstalování programu Chateau smažu v Program files adresář Chateau, nainstaluji novou verzi a nastavení staré verze se přesto přenese do nové verze. Stará verze tedy nejde úplně odinstalovat?

Odpověď: Proces odinstalování zůstává stejný jako na WindowsXP. Chyba je pouze v nastavenín Windows. Pro úplnou odinstalaci je potřeba vypnout funkci Řízení uživatelských účtů(UAC).

 • -> Ovládací panely
 • -> Uživatelské účty a zabezpečení rodiny
 • -> Uživatelské účty
 • -> Zapnout nebo vypnout nástroj Řízení uživatelských účtů
 • -> vypněte volbu: K zabezpečení počítače použijte nástroj Řízení uživatelských účtů(UAC)

Poté lze program Chateau úplně odinstalovat - v Program Files smazat zbytkový adresář Chateau RT4 a nainstalovat novou verzi.

 

26. Nepovolené přemístění systémové knihovny DLL

Objevila se chyba aktualizace windows, která způsobí chybu:


 

 

27. Kolik místa na pevném disku zabere záznam u systémů VGUARD?

Jedná se o naměřené hodnoty pro specifické prostředí a nastavení. Při stejném nastavení se mohou tyto hodnoty samozřejmě lišit dle obrazu kamery. Berte prosím tyto hodnoty pouze jako orientační.

VGuard RT4, v3.1, komprese H.264:

popis obrazu kamery kvalita obrazu rychlost záznamu velikost záznamu
ulice, běžný provoz 9 25 obr/sek 0.75 - 1.1 MB/min
ulice, běžný provoz 5 25 obr/sek 0.54 - 0.78 MB/min
ulice, běžný provoz 9 1 obr/sek 0.0553 - 0.083 MB/min
ulice, běžný provoz 5 1 obr/sek 0.0368 - 0.0588 MB/min
tma, šum 9 25 obr/sek 6.6 MB/min
tma, šum 5 25 obr/sek 2.33 MB/min

VGuard XP, v3.1, komprese SMICT:

popis obrazu kamery kvalita obrazu rychlost záznamu velikost záznamu
obchod, pohled na regály se zbožím 9 12.5 obr/sek 5.8 MB/min
obchod, běžný provoz 9 12.5 obr/sek 4.9 MB/min
obchod, rušnější provoz 9 12.5 obr/sek 8 MB/min
ulice, den, střední provoz 9 12.5 obr/sek 0.6 - 1 MB/min
ulice, noc, klid 9 12.5 obr/sek 0.8 MB/min
ulice, noc, padající sníh 9 12.5 obr/sek 7 MB/min
sklad, č/b kamera 9 12.5 obr/sek 3 MB/min