Funkce Face Detection

Základní seznámení s funkcí detekce lidské tváře

Zobrazit produkty

Představení

Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění. Tento systém lze použít v bankách, supermarketech, střediscích, školách, stanicích a důležitých vstupech a výstupech. V porovnání s ostatními systémy, rozpoznání tváře od společnosti TVT nabízí levné a snadno ovladatelné řešení.

 

 

Jednoduchá struktura a nízká cena

Detekce tváře na straně kamery a rozpoznání tváře na straně NVR zajišťuje snadnou instalaci a nízkou cenu.

Vysoký výkon

Tolerance: 30° doleva/doprava, 20° nahoru/dolů. Detekce tváře: najednou lze detekovat až 10 tváří. Rozpoznání tváře: 3~4 tváře za sekundu. Databáze tváří: až 10 000 tváří

Funkce Ultra Starlight

Díky technologii Ultra Starlight a bílému přisvícení je kamera schopná zajistit barevný obraz 24 hodin denně.

Současné rozpoznání tváří na více kanálech

NVR podporují současné rozpoznání tváře u všech kamer s funkcí detekce tváře.

Jednoduché a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní

Snadné použití a vysoká efektivita práce

Praktické funkce

Různé funkce a detailní design, například sledování tváří, alarm v reálném čase, správa databáze tváří, statistiky, atd.

 

Typické použití

 

 

Funkce

Detekce tváře

Detekce tváře díky sledování, pořízení snímku a porovnání s ostatními tvářemi v obraze

Rozpoznání tváře

Díky pokročilým algoritmům a optimalizovanému SOC čipu dokáže systém extrahovat klíčové aspekty s vysokou efektivitou a snadno a rychle prohledávat databázi. Systém podporuje rozpoznání tváře v reálném čase, a to i na více kanálech současně.

Registrace tváří

Systém podporuje registraci tváře různými způsoby, například lokální databáze, databáze na externím disku, momentka pořízená mobilní aplikací, webový klient, atd. Lze vytvořit seznam „povolených“ a „zakázaných“ tváří a vlastní kategorie

Vyhledávání podle snímků

Systém podporuje vyhledávání tváří v sólo režimu 1:N a skupinovém režimu M:N.

Sledování tváří

Systém podporuje importování snímků a online mapu, na které lze označit umístění kamer. Systém umožňuje dynamické sledování osob.

Alarm v reálném čase

Systém podporuje spuštění alarmu při detekování tváře z určité skupiny (povolené tváře, zakázané tváře, neznámé tváře, tváře z vlastní kategorie).

Správa databáze tváří

Systém podporuje vytvoření několika kategorií (povolené tváře, zakázané tváře, atd). Uživatel může vytvářet, mazat a upravovat kategorie a prohlížet si jejich obsah.

Řízení přístupu podle tváře

Systém podporuje povolení nebo zakázání přístupu na základě rozpoznání tváře.

Statistiky

Systém může vytvořit multidimenzionální statistický výstup na základě času a databáze tváří. Sloupcový graf: počet detekovaných tváří v různých časových periodách (denní statistika, týdenní statistika, měsíční statistika, čtvrtletní statistika, vlastní nastavení); Koláčový graf: Procentuální zastoupení tváře v dané kategorii (povolené tváře, zakázané tváře, neznámé tváře, dočasné tváře).

 

 

Mobilní aplikace

Přidání tváře

Vyfoťte tvář a zadejte informace o dané osobě. Poté uložte změny – tvář se automaticky uloží do databáze NVR.

 

Vyhledávání podle snímku

Vyfoťte tvář, poté určete koeficient podobnosti a časový úsek. 

 

Vyhledávání podle jména

Zadejte jméno osoby, poté zvolte tvář a zadejte příslušná kritéria