Funkce Face Detection

Základní seznámení s funkcí detekce lidské tváře

Logo inteligentní analýzy obrazu

Představení

Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění. Tento systém lze použít v bankách, supermarketech, střediscích, školách, stanicích a důležitých vstupech a výstupech. V porovnání s ostatními systémy, rozpoznání tváře od společnosti TVT nabízí levné a snadno ovladatelné řešení.

 

 

Systém detekce a rozpoznání lidské tváře obsahuje IP kameru s detekcí tváře a rekordér pro vyhodnocení

Jednoduchá struktura a nízká cena

Detekce tváře na straně IP kamery a rozpoznání tváře na straně NVR rekordéru zajišťuje snadnou instalaci a nízkou pořizovací cenu systému.

Výkonost detekce lidské tváře a možnosti instalace IP kamery

Vysoký výkon

Tolerance: 30° doleva/doprava, 20° nahoru/dolů. Detekce tváře: najednou lze detekovat až 10 tváří. Rozpoznání tváře: 3~4 tváře za sekundu. Databáze tváří: až 10 000 tváří

Funkce Ultra Starlight

Díky technologii Ultra Starlight a bílému přisvícení je IP kamera schopná zajistit barevný obraz 24 hodin denně.

Starlight technologie IP kamery umožňuje detekci lidské tváře i v noci

Současné rozpoznání tváří na více kanálech

NVR rekordéry podporují současné rozpoznání tváře u všech IP kamer s funkcí detekce tváře.

NVR rekordér s funkcí rozpoznání lidské tváře podporuje vyhodnocení detekce tváře na všech kanálech IP kamer
Ukázka živatelského rozhraní NVR rekordéru s rozpoznáním tváře

Jednoduché a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní

Snadné použití a vysoká efektivita práce s NVR rekordérem podporujícím funkci rozpoznání lidské tváře je zajištěna intuitivním uživatelským rozhraním v českém jazyce. Jednoduché ovládání myší.

Praktické funkce systémů rozpoznání lidské tváře

Praktické funkce

Praktické funkce systémů rozpoznání lidské tváře jsou zaměřeny na jednoduché a intuitivní ovládání rekordéru, snadné vyhledání tváří v záznamu, zařazení rozpoznaných tváří do skupin povolených a zakázaných osob, vyvolání alarmu v reálném čase, zobrazení statistik výskytů tváří a další.

 

Typické použití

Využití detekce lidské tváře IP kamerou v bankách
Využití detekce lidské tváře IP kamerou v hotelu
Využití detekce lidské tváře IP kamerou v nemocnicích
Využití detekce lidské tváře IP kamerou v supermarketech
Využití detekce lidské tváře IP kamerou v kampusech
Využití detekce lidské tváře IP kamerou v kavárnách
Využití detekce lidské tváře IP kamerou v komunitních centrech
Využití detekce lidské tváře IP kamerou v průchodech

 

 

Funkce

Detekce lidské tváře IP kamerou v davu lidí

Detekce tváře

Detekce tváře díky sledování a analyzování scény, pořízení snímku a porovnání s ostatními tvářemi v obraze dokáže pořídit ostrý a jasně identifikovatelný snímek tváře osoby.

Rozpoznání lidské tváře IP kamerou

Rozpoznání tváře

Díky pokročilým algoritmům a optimalizovanému SOC čipu dokáže systém extrahovat klíčové aspekty tváře s vysokou efektivitou a snadno a rychle prohledávat databázi. Systém podporuje rozpoznání tváře v reálném čase, a to i na více kanálech současně.

Registrace tváří

Systém podporuje registraci tváře různými způsoby, například lokální databáze, databáze na externím disku, momentka pořízená mobilní aplikací, webový klient, atd. Lze vytvořit seznam „povolených“ a „zakázaných“ tváří a vytvořit další vlastní kategorie.

Funkce registrace lidské tváře v databázi NVR rekordéru

Vyhledávání podle snímků

Systém podporuje vyhledávání tváří v sólo režimu 1:N a skupinovém režimu M:N.

Vyhledávání osob podle snímků lidské tváře v záznamu NVR rekordéru
Funkce vyhledání pohybu osob podle detekce lidské tváře

Sledování tváří

Systém podporuje importování snímků a online mapu, na které lze označit umístění kamer. Systém umožňuje dynamické sledování pohybu osob v mapě.

Alarm v reálném čase

Systém podporuje spuštění alarmu při detekování tváře z určité skupiny (povolené tváře, zakázané tváře, neznámé tváře, tváře z vlastní kategorie).

Alarm při detekci lidské tváře IP kamerou

Správa databáze tváří

Systém podporuje vytvoření několika kategorií (povolené tváře, zakázané tváře, atd). Uživatel může vytvářet, mazat a upravovat kategorie a prohlížet si jejich obsah.

Správa databáze tváří NVR rekordéru
Funkce řízení přístupu podle detekce tváře

Řízení přístupu podle tváře

Systém podporuje povolení nebo zakázání přístupu na základě rozpoznání tváře.

Statistiky přístupů podle detekce tváře IP kamerou

Statistiky

Systém může vytvořit multidimenzionální statistický výstup na základě času a databáze tváří. Sloupcový graf: počet detekovaných tváří v různých časových periodách (denní statistika, týdenní statistika, měsíční statistika, čtvrtletní statistika, vlastní nastavení). Koláčový graf: Procentuální zastoupení tváře v dané kategorii (povolené tváře, zakázané tváře, neznámé tváře, dočasné tváře).

 

 

Mobilní aplikace

Přidání tváře do databáze z mobilní aplikace

Přidání tváře

Vyfoťte tvář a zadejte informace o dané osobě. Poté uložte změny a tvář se automaticky uloží do databáze NVR rekordéru. Vyfocenou tvář lze zařadit do vybrané skupiny uživatelů a nastavit ji oprávnění, alarmové akce apod.

 

Vyhledávání podle snímku

Vyfoťte tvář, poté určete koeficient podobnosti a časový úsek. 

Vyhledávání snímků tváře v záznamu NVR rekordéru
Vyhledávání snímků tváře ze záznamu NVR rekordéru

 

Vyhledávání podle jména

Zadejte jméno osoby, poté zvolte tvář a zadejte příslušná kritéria

Vyhledání osoby podle jména uloženého v databázi NVR rekordéru
Vyhledání osoby podle jména z databáze NVR rekordéru