Likvidace elektroodpadu a akumulátorů

Recyklační poplatky

Podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je každý zákazník při zakoupení elektrozařízení, nebo akumulátoru povinen zaplatit náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Ceny poplatků které připadají na jeden kus nového elektrozařízení jsou uvedeny u každého typu zařízení na faktuře a jsou zahrnuty v ceně zařízení.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení a baterie. Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem, nebo baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci. Symboly uvedené níže informují o tom, že příslušné elektrozařízení, nebo baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení, nebo baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Informační značka označující zařízení, které nesmí být likvidováno v komunálním odpadu

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz.: Seznam sběrných míst REMA systému
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz.: Seznam registrovaných prodejen
  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny: ELNIKA plus, s.r.o. - Poštovní 412 Varnsdorf
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují(Pb, Cd, Hg).Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie Běžné označení Velikost Příklady užití Správné odložení
Alkalické Alkalické, Alkaline, AlMn AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
Knoflíkové Alkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty, Power Cell AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat Místo zpětného odběru
Lithiové Lithium, Lithium Ion, Li-Ion Velikost se různí Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače Místo zpětného odběru
Nikl-kadmiové Ni-Cd Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky Místo zpětného odběru
Nikl-metalhydridové NiMH, Ni-Hydride Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky Místo zpětného odběru
Olověné SLA, gelové 2V, 6V, 12V UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry Místo zpětného odběru
Olověné Autobaterie 6V, 12V Automobily Místo zpětného odběru
Rtuťové Rtuťové, Hg, HgO Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
Stříbrné Stříbrné, AgO Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru

 

Likvidace elektroodpadu

Zpětný odběr a oddělený sběr elektroodpadu je řešen v rámci kolektivního systému REMA, a.s., EVČ - KH007/05-ECZ, K008/05-ECZ

Seznam sběrných míst REMA systému

Vstup na „Sběr a svoz elektrozařízení pro klienty REMA systému“

Osvědčení o zapojení do REMA systému

 

Likvidace akumulátorů

Zpětný odběr a recyklace akumulátorů je řešen v rámci kolektivního systému REMA Battery, s.r.o.

Vstup na stránky „REMA Battery, s.r.o.“

Osvědčení o zapojení do REMA Battery systému

 

Nakládání a likvidace odpadu z obalů

Certifikát o zpracování obalů

Certifikát o plnění předpisů o likvidaci obalů