Inteligentní analýza - Metadata, termokamery

Logo inteligentní analýza obrazu

 

Pokročilá inteligentní analýza obrazu zahrnuje:

 • funkce detekce a rozpoznání typu objektu - osoba / vozidlo
 • rozpoznání atributů detekovaného objektu a uložení informací o atributech ve formě Metadat
 • detekce nárůstu teploty
 • měření teploty
 • detekce vzniku požáru

 

Detekce a rozpoznání osoby / vozidla / jízdního kola

Funkce detekuje a rozpoznává typ objektu - je možné odlišit osobu, vozidlo, nebo jízdní kolo(motocykl). Toto rozpoznání lze použít u funkcí detekce překročení hranice ve vybraném směru, v opačném směru nebo v obou směrech, detekce narušení zóny, detekce narušení hranice zóny, objevení se v zóně, detekce vzniku davu, počítání překročení hranice a dalších.
Tato funkce může být použita nezávisle na konkrétní vybraný typ objektu. Lze tedy detekovat pouze osoby, pouze vozidla, pouze jízdní kola (motocykly), nebo lze detekovat jejich libovolné kombinace

Příklady použití:

 • statistiky návštěvnosti obchodních center
 • počítání průjezdů vozidel obcí
 • kontrola zabezpečení vyhrazených prostor proti vstupu osob
 • kontrola zákazu vjezdu vozidel
 • kontrola pohybu po cyklostezce
 • eliminace falešných poplachů softwareové detekce pohybu

Detekce a rozpoznání typu objektu a počítání objektů 

 

Metadata osob - inteligentní analýza obrazu IP kamer

MetaData  osob

Pokročilá inteligentní analýza obrazu zahrnuje také detekci atributů osob jako jsou například:

 • typ pokrývky hlavy (čepice, klobouk, šátek)
 • nosí brýle?
 • má roušku?
 • typ a barva svrchního oděvu (kabát, košile, tričko, bunda, )
 • typ a barva dolního oděvu (kalhoty, šortky, sukně)
 • má batoh?
 • pohlaví (muž, žena)
 • věk (dítě, dospívající, dospělý, senior)

Tyto atributy osob se označují jako MetaData a jsou detekovány a ukládány IP kamerou jako součást snímku detekované osoby. Zpracování metadat musí podporovat systém NVR rekordéru. Na základě těchto atributů lze pak na NVR rekordéru osoby vyhledávat. 

 

MetaData vozidel

Pokročilá inteligentní analýza obrazu zahrnuje také detekci atributů vozidel jako jsou například:

 • typ motorového vozidla (osobní, nákladní, VAN, dodávka, autobus, jízdní kolo, motocykl...)
 • barva
 • značka (Ford, Mercedes...)

Tyto atributy vozidel se označují jako MetaData a jsou detekovány a ukládány IP kamerou jako součást snímku detekovaného vozidla. Zpracování metadat musí podporovat systém NVR rekordéru. Na základě těchto atributů lze pak na NVR rekordéru vozidla vyhledávat. 

Metadata vozidel - inteligentní analýza obrazu IP kamer

 

Funkce rozpoznání registrační značky - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Zobrazení metadat na NVR rekordéru

Na rekordéru v živém zobrazení jsou detekované objekty zobrazovány na pravé straně obrazovky spolu s náhledem na vybrané informace metadat. Po kliknutí na  snímek jsou v popup okně zobrazeny další informace o detekovaném objektu. Z tohoto okna lze přehrát video záznam události, vyhledat další události obsahující detekovaný objekt, nebo zobrazit všechny informace metadat.

 

 

Vyhledávání na základě metadat na NVR rekordéru

Na rekordéru v rozhraní Inteligentní analýzy lze vyhledávat video záznamy osob nebo vozidel. V menu Atributy je možné vybrat parametry objektu pro vyhledávání.

Funkce rozpoznání registrační značky - inteligentní analýza obrazu IP kamer

 

Funkce termokamery - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Termokamery a Inteligentní analýza

Termokamera - neboli Binokulární termovizní kamera se skládá z kamery pro viditelné světlo a termovizní kamery. Díky tomu má dva různé režimy zobrazování a na výstupu také dva oddělené streamy - vizuální stream a termo stream. Při připojení k NVR rekordéru tedy obsadí dva vstupy NVR rekordéru. Termokamera umožňuje detekci osob a motorových vozidel při překročení hranice nebo při narušení zóny, 

Příklady použití termokamer:

 • ochrana perimetru - termovizní kamera je schopna detekovat osoby a vozidla i za velmi špatných světelných podmínek, nebo například objekty skryté v trávě, maskovacím obleku apod.  
 • monitorování pohybu zvěře
 • monitorování zón se zákazem vstupu

 

Termokamery - měření teploty a detekce ohně

Termokamera umožňuje měření teploty v definovaném bodu, měření teploty v definované zóně a to nejvyšší, nejnižší a průměrné teploty v zóně a dále umožňuje monitorovat nárůst teploty nad maximální, minimální nebo průměrnou stanovenou hranici, pokles teploty pod stanovenou maximální, minimální nebo průměrnou hranici a nárůst nebo pokles teploty o definovaný rozsah. Další funkcí termokamer je detekce ohně, kdy kamera detekuje specifický tvar a pohyb plamenů

Příklady použití funkce měření teploty a detekce ohně:

 • detekce nárůstu teploty - při překročení nastaveného limitu teploty může termokamera vyvolat alarmovou akci. Tato funkce je vhodná k hlídání technologických linek, skladových prostor, technologických procesů citlivých na teplotu apod.
 • detekce poklesu teploty - je možné sledovat netěsnosti chladících komor a boxů, nebo úniky chladících kapalin
 • detekce vzniku požáru - termokamera je schopna detekovat specifický tvar plamenů za současného nárůstu teploty a tím vznik požáru
Funkce rozpoznání lidské tváře - inteligentní analýza obrazu IP kamer