ePoE napájení IP kamer

ePoE napájení IP kamerového systému

IP ePoE systém Dahua funguje až do vzdálenosti 800 metrů. To překonává tradiční limity Ethernetu a PoE (obojí funguje do 100 metrů) a eliminuje potřebu extenderů. Protože není nutné instalovat opakovače, systém bude podstatně levnější a instalace nezabere tolik času.

IP ePoE systémy Dahua mají následující vlastnosti:

  • Dosah 800 m při 10 Mb/s a 13 W, nebo při 100 Mb/s a 25,5 W
  • Automatické nastavení Plug & Play
  • Snadný přechod z analogu na IP: IP video, audio, ovládání a napájení (4 v 1) přes koaxiální kabel s pasivním převodníkem LR1002 EoC

 

Jak efektivně sestavit monitorovací systém pro různé aplikace?

Parky

Jak za pomoci co nejmenšího počtu kamer zabezpečit monitorování rozsáhlých ploch s velkým počtem otevřených oblastí?

Instalace systému IP kamer s E-PoE napájením v rozsáhlých parcích a zahradách 

Skladové haly

Jak mohu snadno spravovat systém dohledu s velkým počtem kamer rozptýlených kolem velkého skladiště?

Instalace systému IP kamer s E-PoE napájením v rozsáhlých skladovacích halách a logistických centrech 

Parkoviště

Jak dosáhnout dlouhé přenosové vzdálenosti mezi kamerami a řídícím centrem vzdáleným více než 100m od sledovaného parkoviště?

Instalace systému IP kamer s E-PoE napájením na parkovištích 

Při sledování velkých prostor, například velkých skladů, parků a parkovišť jsou kamery rozptýlené a daleko od ovládacího střediska (jsou většinou dále než 100 metrů, což vyžaduje hodně kabelů a opakovačů). ePoE umožňuje použití stávajícího analogového systému k přechodu na vysoké rozlišení a chytré funkce bez nutnosti přidat extra napájení.

Konvenční přístupy

Konvenčním přístupem u PoE systémů je přidání opakovačů za účelem zvýšení maximální vzdálenosti. Každý opakovač ovšem vyžaduje napájení a držák, což zvyšuje náklady. Opakovače navíc ztěžují údržbu systému a zvyšují riziko poruchy. Pro dlouhé trasy je také možné použít optické převodníky. Vyžaduje to ovšem instalaci optických kabelů, navíc vysílač na straně kamery musí být napájen. To může být problém v případě monitorování rozsáhlého prostoru.

PoE napájení IP kamer v klasickém zapojení s IP kemrou a PoE switchem 

ePoE - Inovativní systém

IP ePoE systém Dahua nabízí elegantní a efektivní řešení s dosahem až 800 metrů přes Ethernetový kabel Cat5E. Toto řešení výrazně zjednodušuje návrh sítě, protože ke každé kameře povede pouze jeden kabel. Tím je zajištěna vyšší spolehlivost a nižší náklady na instalaci a údržbu. Přechod z analogového systému na IP je snadný a rychlý, je možné použít existující síť koaxiálních kabelů. Na jednom konci vedení Pasivní převodník EoC (LR1002) se připojí buď ke kameře, nebo k routeru/switchi, druhý konec kabelu se zapojí do příslušného zařízení. Tento systém umožňuje přenos až do vzdálenosti 1000 metrů po kabelu RG59 při rychlosti 10 Mb/s, přitom napájí kameru přes PoE. Toto prosté řešení a instalace stylem Plug & Play výrazně snižuje náklady přechodu z analogového systému na IP.

 

Schéma zapojení IP kamer s E-PoE napájení 

ePoE - Ekologicky přívětivý

Monitorovací systém Dahua ePoE je ekologicky přívětivý, protože potřebuje pouze jeden kabel pro spojení routeru/switche a kamery. V tradičních systémech kamera potřebuje 7 switchů pro přenos na 800 metrů - příkon je 3 W na switch, ePoE ušetří 21 W na kameru, 0.5 kWh za den, 15 kWh za měsíc, 182.5 kWh za rok, což odpovídá snížení emisí CO2 o 143 kg!

Porovnání dosahu zapojení IP kamer s E-PoE napájení a s klasickým PoE napájením

ePoE - Ekonomický

Výrazným omezením počtu potřebných zařízení se sníží celkové náklady. Níže uvádíme cenu systému schopného přenosu na vzdálenost 800 m. U konvenčního IP systému je nutné přidat opakovače, což způsobí vysoké náklady. Systém Dahua používá pouze jeden kabel, tím se podstatně sníží náklady, protože Ethernetový kabel je mnohem levnější než optické vlákno. Při použití systému Dahua ušetříte až 30%.

 

Konvenční optický systém
   Množství  Cena za jednotku Celková cena
Kamera s optickým portem 1 $736 $736
Server 1 $2400 $2400
1000 m kabelu 1 $2000 $2000
Switch s optickým portem 1 $114 $114
Práce (2 lidé na switch) 2 $95 $190
2TB HDD (na 30 dní) 3 $300 $900
Celkem - - $6340

 

Konvenční IP systém
   Množství  Cena za jednotku Celková cena
Kamera 1 $486 $486
Server 1 $2400 $2400
100 m kabelu 8 $100 $800
Switch (4 porty) 8 $100 $800
Práce (2 lidé na switch) 16 $95 $1520
2TB HDD (na 30 dní) 3 $300 $900
Celkem - - $6682

 

ePoE IP systém
   Množství  Cena za jednotku Celková cena
Kamera ePoE 1 $496 $496
Server 1 $2400 $2400
800 m kabelu 1 $600 $600
Switch ePoE 1 $114 $114
Práce (2 lidé na switch) 2 $95 $190
2TB HDD (na 30 dní) 3 $300 $900
Celkem - - $4700

 

ePoE - Prodloužený

Sytém Dahua ePoE využívá pokročilou modulaci kódování 2D-PAM3 k dosažení full-duplex přenosu na vzdálenost 800 m při rychlosti 10 Mb/s a příkonu 13 W, nebo na vzdálenost 300 m při rychlosti 100 Mb/s a příkonu 22.5 W přes kabel Cat5E. Systém Dahua představuje nový způsob přenosu dat na velké vzdálenosti. Umožňuje tvorbu flexibilnějších systémů a zlepšuje spolehlivost a zároveň podstatně snižuje náklady.

PoE napájení IP kamer - porovnani dosahu napájení 

E-PoE napájení IP kamer v zapojení s UTP kabelem Cat5E na vzdálenost 800m 

 

Systém ePoE (Síťový kabel)
Kabel (m) Šířka pásma (Mb/s) Výkon PoE (W) IEEE 802.3af/at
100 100 25,5
200 100 25,5
300 100 25,5
400 10 20
500 10 20
800 10 13

 

EoC (Ethernet over Coax)

Dahua ePoE je ekonomicky přívětivý systém, který potřebuje pouze jeden kabel k připojení kamery. Díky pasivnímu převodníku EoC LR1002, který spojí Ethernetový port kamery s koaxiálním kabelem, lze analogový systém snadno převést na IP při použití stávající kabeláže. Tím se značně sníží náklady přechodu na IP systém.

E-PoE napájení IP kamer v zapojení s kombinovanou trasou 

 

Systém ePoE (RG59)
Kabel (m) Šířka pásma (Mb/s) Výkon PoE (W) IEEE 802.3af/at
100 100 25,5
200 100 25,5
300 100 25,5
400 100 20
500 10 16
800 10 10
1000 10 8

 

E-PoE napájení IP kamer v zapojení s koaxiálním kabelem RG59 na vzdálenost 800m