Systémy měření teploty

TD-E2128-TM - autonomní systém detekce obličeje a měření teploty lidského těla
FEW6133F04A - autonomní přístupový systém s detekcí obličeje a měřením teploty lidského těla
FEW6133F01A - autonomní přístupový systém detekce obličeje a měření teploty lidského těla
TVT - systém pro hromadné bezkontaktní měření lidské teploty

Ochrana zdraví a systémy měření tělesné teploty

Velkým rizikem ovlivňujícím efektivitu provozu firmy, školy i úřadu je riziko infekční nákazy zaměstnanců. I nákaza jediného zaměstnance může díky následnému šíření infekce vést k celkovému ochromení provozu. Včasná detekce nakažených osob a jejich izolace od zbytku kolektivu je tedy pro zabránění šíření infekce klíčová.

Jedním z hlavních příznaků virové infekce je zvýšená tělesná teplota.
Normální tělesná teplota se pohybuje v rozmezí od 36.5° C do 37° C, a pokud překračuje 37.3° C, jedná se o horečku. Efektivní detekcí nakažených osob je měření jejich tělesné teploty.

Nevýhody běžných metod měření teploty

Ruční teploměr pro měření tepoty lidského těla

Náročnost

Nejčastěji se pro kontrolu tělesné teploty používají ruční infračervené bezkontaktní teploměry, nebo teploměry pro měření tělesné teploty v uchu

Tyto způsoby měření tělesné teploty vyžadují lidské zdroje, poměrně blízký fyzický kontakt a jsou časově náročné

 

 

Schéma šíření potenciální nákazy

Rizika

Kontakt mezi čekajícími osobami zvyšuje riziko šíření nákazy

Dlouhá doba kontaktu testované osoby a osoby měřící teplotu zvyšuje riziko přenosu infekce

Neexistuje evidence procházejících osob

Ruční kontrola velkého počtu osob může vést k velkým nepřesnostem

 

Automatizované systémy měření tělesné teploty

Autonomní systém měření teploty lidského těla

Výhodné, levné a efektivní

Automatizované systémy měření tělesné teploty eliminují nutnost fyzického kontaktu osob a výrazně snižují riziko přenosu a šíření infekčních onemocnění

Jedno zařízení kombinuje možnosti

  • systému pro měření tělesné teploty
  • systému pro rozpoznání osob
  • přístupového systému
  • systému automatizovaného otevírání dveří
  • systému evidence procházejících osob

Tato kombinace mnoha systémů v jednom zařízení výrazně šetří finanční náklady.

Jednoduchý dohled a správa po LAN síti umožňuje kompletně oddělit rizikové vstupní prostory od ostatních 

Velmi rychlé rozpoznání osoby a vyhodnocení měření tělesné teploty minimalizuje dobu čekání ve frontě a tím i riziko šíření infekčních onemocnění

Bezkontaktní měření tělesné teploty a snadná údržba zaručují minimalizaci rizika přenosu nákazy

 

Příklad systému detekce osob se zvýšenou tělesnou teplotou

Schématický příklad funkce systému detekce osob se zvýšenou tělesnou teplotou

 

Příklad zařízení pro měření tělesné teploty

 

Příklad a popis autonomního systému měření teploty lidského těla

Funkce

Dvojitá kamera zajistí rozpoznání tváře i pod ochrannou rouškou

Detektor teploty pro přesné bezkontaktní měření teploty

Reproduktor umožňuje přehrát nastavitelné zvukové upozornění

Slot pro SD kartu pro možnost importu databáze a uchování záznamů

Čtečka ID karet u některých modelů může sloužit jako vstupní systém

Displej s vysokým rozlišením pro zobrazení náhledu a pokynů pro měření teploty

Bílé přisvícení a IR přisvícení zajistí provoz za jakýchkoliv světelných podmínek

 

Možnosti instalace systému měření tepoty těla

 

Použití systémů automatizovaného měření teploty těla

Příklady použití automatizovaného systému měření teploty v komunitních centrech
Příklady použití automatizovaného systému měření teploty v kancelářích
Příklady použití automatizovaného systému měření teploty u vstupů do škol

 

Ochrana zdraví a systémy hromadného měření tělesné teploty

Velkým rizikem z hlediska šíření infekčních chorob jsou místa s vysokou koncentrací osob v krátkém čase. Jsou to například zábavní a obchodní centra, zdravotní ústavy, letištní haly, prostředky hromadné dopravy, sportovní areály, kina a divadla ale i hromadné akce jako jsou festivaly, koncerty a sportovní akce. I jediný nemocný člověk může během krátké doby nakazit velké množství dalších lidí a způsobit lavinovité šíření choroby. Efektivním způsobem jak zabránit takovému šíření nákazy je hromadná kontrola tělesné teploty osob při příchodu. Systémy hromadného měření tělesné teploty umožňují bezkontaktní měření tělesné teploty IP termokamerou až u stovek osob najednou. Systémy automatizovaně vyhodnocují naměřenou tělesnou teplotu a v případě detekce abnormální teploty mohou vyvolat poplach, uzavřít vstupní dveře, uložit snímek osoby do databáze, případně spustit další akci. Systém hromadného měření tělesné teploty také umožňuje zpětně vyhledat potencionálně nakaženou osobu a identifikovat všechny další osoby které byly s touto osobou ve sledovaném prostoru v kontaktu.

Snímek termální IP kamery pro hromadné měření teploty lidského těla

 

Složení systému automatického hromadného měření teploty lidského těla

Komponenty systému hromadného měření teploty

Termální IP kamera - umožňuje měření teploty lidského těla, rozpoznání tváře, vyvolání poplachu při detekci abnormální teploty a mnoho dalších funkcí. Poskytuje přehledový obraz snímané scény ve vysokém rozlišení 5MPix s možností zobrazení teplotní mapy v přehledovém obraze. IP termokamera může samostatně ukládat snímek identifikované osoby se zvýšenou teplotou na SD kartu

Jednotka referenční teploty - slouží ke kalibraci snímače teploty IP termokamery. Umísťuje se v zorném poli kamery. Zajišťuje přesnost měření termální IP kamery s odchylkou max. 0.3°C

Dohledové centrum (TD-N308B1 nebo software NVMS2.0 TSS) - umožňuje připojení, monitorování, vyhodnocení alarmových stavů a záznam obrazu IP termokamer, běžných přehledových IP kamer i autonomních systémů měření tělesné teploty (TD-E2128-TM). V zařízení TD-N308B1 je instalován systém NVMS2.0 TSS, který obsahuje databázi rozpoznaných tváří, poskytuje statistiky vyhodnocení měření teploty procházejících osob, seznam alarmových událostí, umožňuje vyhledávání osob podle tváře a mnoho dalších funkcí inteligentní analýzy. K systému je možné připojit i několik monitorů pro zobrazení obrazu kamer, alarmových stavů, nebo naměřených teplot procházejících osob. Centrum umožňuje připojení a vyhodnocení 6 a více IP termokamer.

 

Použití systémů automatizovaného hromadného měření teploty těla

Příklad použití systému hromadného měření teploty těla na hromadných akcích
Příklad použití systému hromadného měření teploty těla v dopravě
Příklad použití systému hromadného měření teploty těla v obchodních centrech

 

Zobrazit produkty