Instalace systémů měření teploty

TD-E2128-TM - autonomní systém detekce obličeje a měření teploty lidského těla
FEW6133F04A - autonomní přístupový systém s detekcí obličeje a měřením teploty lidského těla
FEW6133F01A - autonomní přístupový systém detekce obličeje a měření teploty lidského těla

Podmínky instalace systémů měření teploty

Pro správnou funkci systémů měření teploty je nutné dodržet základní podmínky pro měření teploty. Měření teploty zajišťují termosenzory měřící tepelnou radiaci předmětů. Tepelná radiace je přímo ovlivněna vzdáleností měřeného objektu od senzoru, tepelnou stabilitou okolí a přítomností dalších zdrojů infračerveného záření. Přesnost měření dále ovlivňuje velikost rozdílu teploty měřeného objektu a teploty okolí - tzv. teplotní dradient. Čím menší je rozdíl těchto teplot - tím větší je nepřesnost měření.

Obecné podmínky instalace autonomních systémů měření teploty

Podmínky instalace autonomních systémů měření teploty

 

Obecné podmínky instalace hromadných systémů měření teploty

Podmínky instalace systémů hromadného měření teploty

 

Umístění systémů měření teploty a omezující podmínky

Pro zajištění správného měření osob s různou výškou je důležité umístění autonomního systému měření teploty. Teplota měřených osob je měřena primárně na čele a oblasti kolem očí. Pro zajištění optimálních podmínek pro měření teploty tedy nesmí mít měřené osoby ničím zakryté čelo (nesmí mít klobouk, vlasy zakrývající čelo …) a nesmí mít brýle (brýle v zimním období jsou po příchodu chladné a ovlivní měření teploty! )

Umístění autonomního systému měření teploty a omezující podmínky

Omezení instalace autonomních systémů měření teploty

 

Umístění hromadného systému měření teploty a omezující podmínky

Omezení instalace systémů hromadného měření teploty

 

Zobrazit produkty