Informace o akumulátorech

Dokumenty pro údržbu, skladování a likvidaci olověných akumulátorů

 

Likvidace akumulátorů

  • Likvidace akumulátorů se řídí zákonem o odpadech č. 297/2009 Sb, kterým se mění zákon o odpadech a směrnicí 206/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech.
  • S akumulátory určenými k likvidaci je nutno zacházet jako se zvláštním a nebezpečným odpadem, který je škodlivý a který má významné nebezpečné vlastnosti pro člověka a životní prostředí.
  • Uvedené akumulátory se nesmí v žádném případě ukládat společně s komunálními odpady.

 

Likvidaci akumulátorů zajišťujeme prostřednictvím kolektivního systému REMA Battery - www.remabattery.cz

Použité a nefunkční olověné akumulátory určené k likvidaci můžete odevzdat na našich pobočkách.