Podmínky reklamace

 

Upozornění: 
Před odesláním reklamace, nejprve vyplňte reklamační formulář. Pokud formulář nebude vyplněn a odeslán, nemusí být vaše reklamace vyřízena.
Reklamační formulář

 

Záruční a reklamační podmínky

 

Pro vyřízení vaší reklamace je nutné splnit tyto podmínky:

 • vyplnit a odeslat reklamační formulář
 • dodat  doklad o zakoupení (fakturu, prodejku)
 • dodat přesný popis závady
 • zboží řádně očistit
 • zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození

​​Pokud tyto podmínky nebudou splněny, nemusí být vaše reklamace vyřízena.

 • Na vybrané typy kamer a DVR rekordérů poskytujeme prodlouženou záruku 36 měsíců. Na ostatní zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak.
 • Záruční doba výrobku začíná dnem vyfakturování výrobku.
 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží, na které se vztahuje záruka. V záruční době má kupující právo na bezplatné odstranění vad výrobku.
 • Reklamované zboží je nutno doručit řádně vyčištěné a zabalené aby nedošlo k poškození během přepravy, s veškerým příslušenstvím (napájecí zdroje, kabely, konektory apod.).
 • Pokud nebude k reklamovanému zboží uveden doklad o zakoupení prokazující že se jedná o záruční opravu, bude tato reklamace až do doby dodání dokladu posuzována jako pozáruční.
 • Zboží je přijato s výhradou možnosti zamítnutí záruky.
 • Záruční doba opraveného, případně vyměněného zboží dobíhá podle záruky původního zboží a je prodloužena o dobu trvání reklamace.
 • Reklamace zboží, které bude dodáno nekompletní nebo znečištěné, nemusí být vyřízena nebo může být účtován manipulační poplatek 500,-Kč bez DPH (605,-Kč včetně DPH 21%). Pokud se závada neprojeví nebo nebude přesně specifikována může být účtován poplatek 300,-Kč bez DPH (363,-Kč včetně DPH 21%) za diagnostiku závady.
 • Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu. U maloobchodních odběratelů nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se zákazníkem - takové prodloužení však nesmí být na dobu neurčitou, nebo dobu nepřiměřeně dlouhou.

 

Záruka se nevztahuje:

 • Na akumulátory u kterých bylo odstraněno razítko označující datum prodeje.
 • Na provozní opotřebení některého zboží, jehož životnost je omezená životností jednotlivých komponent (např. průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu - cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení, průměrná životnost akumulátorů provozovaných při vyšších teplotách nad 25° - max. 1 rok, průměrná životnost ventilátoru je cca 12 měsíců v závislosti na prašnosti prostředí, průměrná životnost dobíjecích akumulátorů v přístrojích je cca 6 měsíců atd.).
 • Na závady způsobené přírodními živly, přepětím, poškozením při dopravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, opotřebení přiměřené době a způsobu používání výrobku, neoprávněným zásahem do elektrické nebo mechanické části výrobku, nedodržením předepsaných parametrů pro provozování.

 

Mimozáruční opravy

V případě požadavku na mimozáruční opravu zboží bude před započetím opravy stanovena cena opravy. Souhlas s cenou opravy je nutné potvrdit písemně.

 • V případě mimozáruční opravy zboží bude účtována hodinová sazba 500,-Kč bez DPH (605,-Kč včetně DPH 21%) za započatou hodinu práce.
 • V případě výměny vadného dílu bude účtována cena práce a cena náhradního dílu.
 • V případě odeslání zboží zpět zákazníkovi bude zboží odesláno na dobírku a bude vždy účtováno poštovné.
 • Záruka na opravené zboží je 3 měsíce.

 

Adresa reklamačního oddělení:

ELNIKA plus, s.r.o.
Poštovní 412
Varnsdorf
407 47 

Kontakt: reklamace / servis

+420 412 372 754
+420 777 720 343

servis@elnika.cz