Chyby videosignálu

 

Na obrázku je zobrazen standardní videosignál o normované amplitudě 1Vpp. Ten je v ideálním případě složen ze synchronizační směsi o amplitudě 250mV a obrazového signálu o amplitudě 750mV. Barevný analogový videosignál navíc obsahuje bursty barvonosné frekvence 3,58Mhz o amplitudě 150-200mV.

 

Pro nízkou úroveň signálu je typický tmavý obraz, který může být doprovázen poruchami synchronizace. U digitálních zařízení dochází od určité úrovně k úplnému výpadku signálu.

 

Poruchy synchronizace jsou často způsobeny špatnou kvalitou synchronizačních pulsů u nichž dochází zejména vlivem útlumu v oblasti stovek kHz k zaoblování náběžných hran. Správné nastavení je důležité především u digitálně zpracovávaných signálů, kde i malé zkreslení může vést k ztrátě celého signálu.

 

Při útlumu středních frekvencí od cca 1 do 4MHz dochází ke ztrátě detailů v obraze. Například při snímání obrazu pachatele, který neoprávněně pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez možnosti jeho 100% identifikace. Tento druh zkreslení se u optických vedení nevyskytuje.

 

Při útlumu vysokých frekvencí od cca 4MHz dochází ke ztrátě detailů v obraze. Například při snímání obrazu pachatele, který neoprávněně pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez možnosti jeho 100% identifikace. Tento druh zkreslení se u optických vedení obvykle nevyskytuje

 

Pohybuje-li se obrazem vertikálně pomalu nahoru nebo dolů až několik cm široký pruh jde o vyrovnávání napěťových potenciálů (zemní smyčka) v jednotlivých částech systému. V tomto případě je nutné přerušit tuto zemní smyčku galvanicky izolujícím prvkem (optočlen, transformátor). Je vhodné použít oddělovačů videosignálu. Ideálním řešením, kde se tento problém eliminuje je použití optických vláken místo metalických vedení.

 

Zvýšená hladina šumu v signálu se v současných CCTV systémech projevuje zejména u systému s přenosem videosignálu po optických vláknech. Se zvětšující se vzdáleností přenosu dochází vlivem vlákna i zhoršujícím se šumovým vlastnostem přijímače s narůstajícím zesílením. Řešením takto vzniklého problému může být použití výkonnějšího vysílače nebo vlnové délky s nižším útlumem např. 1300nm místo 820nm.

 

Cca 0,5-1mm široké proužky, které se pohybují v jednom směru nebo kmitají mohou být způsobeny použitím spínaného zdroje nebo měniče napětí přímo v zařízení zpracovávajícím signál nebo v jeho okolí. Externím zdrojem rušení mohou být jakékoliv zařízení osazené tyristory, triaky....jako např. regulátory výkonu, výkonové spínané zdroje, zářivky apod. Obzvláště nevhodné je použití spínaných zdrojů u optických převodníků, kde je na straně přijímače velmi malá úroveň přijímaného signálu (jednotky mV).