Chyby videosignálu

 

Na obrázku je zobrazen standardní videosignál o normované amlitudě 1Vpp. Ten je v ideálním případě složen ze synchronizační směsi o amplitudě 250mV a obrazového signálu o amplitudě 750mV. Barevný videosignál navíc obsahuje bursty barvonosné frekvence 3,58Mhz o amplitudě 150-200mV.

 

Pro nízkou úroveň signálu je typický tmavý obraz, který může být doprovázen poruchami synchronizace. U digitálních zařízení dochází od určité úrovně k úplnému výpadku signálu. Snadné doladění amplitudy lze provést plynulou korekcí zesílení GAIN u:koaxiálních vedení - zesilovače VA, V4 / optooddělovače OS, OK stáčených vedení - vysílače TR (3 úrovně) / přijímače RC / opakovače RP optických vedení - přijímače série LIGHT FRS / přijímače série PROFI obsahují obvody AGC

 

Poruchy synchronizace jsou často způsobeny špatnou kvalitou synchronizačních pulsů u nichž dochází zejména vlivem útlumu v oblasti stovek kHz k zaoblování náběžných hran. Správné nastavení je důležité především u digitálně zpracovávaných signálů, kde i malé zkreslení může vést k ztrátě celého signálu. Správné nastavení tvaru synchronizačních pulsů lze velmi snadno provést korekcí LF nebo LF-MF u: koaxiálních vedení - zesilovače VA, V4 / optooddělovače OK stáčených vedení - přijímače RC / opakovače RP optických vedení - tento druh zkreslení se u optických vedení nevyskytuje.

 

Při útlumu středních frekvencí od cca 1 do 4MHz dochází ke ztrátě detailů v obraze. Například při snímání obrazu pachatele, který neoprávněně pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez možnosti jeho 100% identifikace. Potřebnou korekci frekvenční charakteristiy lze velmi snadno provést plynulou korekcí LF-MF, MF nebo MF-HF u: koaxiálních vedení - zesilovače VA, V4 / optooddělovače OS(DIP), OK stáčených vedení - vysílače TR (v nastavení 3Vpp nebo 4Vpp) / přijímače RC / opakovače RP optických vedení - tento druh zkreslení se u optických vedení nevyskytuje.

 

Při útlumu vysokých frekvencí od cca 4MHz dochází ke ztrátě detailů v obraze. Například při snímání obrazu pachatele, který neoprávněně pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez možnosti jeho 100% identifikace. Potřebnou korekci frekvenční charakteristiy lze velmi snadno provést plynulou korekcí MF-HF nebo HF u: koaxiálních vedení - zesilovače VA, V4 / optooddělovače OS(DIP), OK stáčených vedení - vysílače TR (v nastavení 3Vpp nebo 4Vpp) / přijímače RC / opakovače RP optických vedení - tento druh zkreslení se u optických vedení obvykle nevyskytuje

 

Pohybuje-li se obrazem vertikálně pomalu nahoru nebo dolů až několik cm široký pruh jde o vyrovnávání napěťových potenciálů (zemní smyčka) v jednotlivých částech systému. V tomto případě je nutné přerušit tuto zemní smyčku galvanicky izolujícím prvkem (optočlen, transformátor). METEL dodává celou řadu oddělovačů pro koaxiální (2OS, OS, OK), stáčená (TR) i datová vedení (GS, GSD). Ideálním řešením, kde se tento problém eliminuje je použití optických vlákem místo metalických vedení.

 

Zvýšená hladina šumu v signálu se v současných CCTV systémech projevuje zejména u systému s přenosem videosignálu po optických vláknech. Se zvětšující se vzdáleností přenosu dochází vlivem vlákna i zhoršujícím se šumovým vlastnostem přijímače s narůstajícím zesílením. Řešením takto vzniklého problému může být použutí výkonějšího vysílače nebo vlnové délky s nižším útlumem např 1300nm místo 820nm (sada FIBRE-4000/1300 místo FIBRE-4000).

 

Cca 0,5-1mm široké proužky, které se pohybují v jednom směru nebo kmitají mohou být způsobeny použitím spínaného zdroje nebo měniče napětí přímo v zařízení zpracovávajícím signál nebo v jeho okolí. Externím zdrojem rušení mohou být jakékoliv zařízení osazené tyristory, triaky....jako např regulátory výkonu, výkonové spínané zdroje, zářivky apod. Videozařízení systému BREAK jsou zcela bez těchto prvků.Obzvláště nevhodné je použití spínaných zdrojů u optických převodníků, kde je na straně přijímače velmi malá úroveň přijímaného signálu (jednotky mV).