Slovník pojmů

ACE - Adaptivní nastavení kontrastu bezpečnostní kamery - je vhodné použít v místech s vysokým rozdílem jasu v obraze jako například sklady s okny. Používá se v situaci, kdy nesprávně funguje funkce WDR.

AES, ELC - Automatická elektronická závěrka.

AGC - Automatic Gain Control - automatické nastavení zesílení. Elektronický obvod, udržující konstantní úroveň výstupního signálu. Používá se zejména v kamerách při nízkých úrovní osvětlení - automaticky zvětšuje zesílení a tím citlivost kamery. Typické hodnoty jsou 12 - 20 dB, tzn. zesílení se zvětší přibližně 4× - 10×, většinou na úkor odstupu signál / šum.

ATR - Adaptive Tone Reproduction - kompenzuje ztrátu barevného kontrastu v obraze kamerového systému obsahujícím přesvětlené i zastíněné části. Potlačuje přesvětlení a kompenzuje nedostatečné osvětlení jednotlivých částí obrazu.

Auto Iris - Automatická clona objektivu. Zajišťuje kompenzaci změn úrovní osvětlení scény a tím jmenovitou úroveň videosignálu na výstupu kamery automatickou změnou clony objektivu.

ALC - Automatic Level Control - automatické řízení úrovně. U objektivů s automaticky řízenou clonou (AI) udržuje v širokém rozsahu osvětlení scény (až 1:10) jmenovitou úroveň videosignálu na výstupu kamery (regulační prvek označený ALC). Většinou umožňuje též plynulé nastavení regulace úrovně podle špičkové nebo průměrné hodnoty jasu scény (regulační prvek Average - Peak). Toto nastavení umožňuje obvodům automatické clony buď preferovat rozlišení v jasových špičkách (Peak), nebo provádět regulaci podle průměru osvětlení celé zabírané scény (Average) a tím lépe rozlišovat detaily ve stínu.

AWB - Auto White Balance (Automatické vyrovnání bílé ) - Funkce bezpečnostní kamery umožňující regulací poměru barevných složek videosignálu nastavit barevně vyvážený obraz při změnách barevného odstínu osvětlení scény.

BLC - Back Light Compensation - kompenzace vlivu protisvětla. Funkce bezpečnostních kamer, která elektronickou eliminací silného zadního světla v záběru (např. reflektory automobilu) umožňuje rozlišit detaily i v tmavé části obrazu.

BNC - Konektor s bajonetovým zajištěním, v televizní technice nejčastěji používaný v signálových rozvodech s koaxiálními kabely.

CCTV - Closed Circuit TeleVision - uzavřené televizní okruhy, někdy také označované jako průmyslová televize.

CCD - Charge Coupled Device - polovodičový snímací prvek citlivý na světlo, používaný na snímání obrazu u většiny kamer. Vyrábí se v různých velikostech tradičně (a nepřesně) označovaných jako formáty 1” ,1/2”, 1/3”, 1/4” atd., s diagonálními rozměry snímače 16mm, 11mm, 8mm, 6mm, 2.7mm. Obsahuje plošně uspořádané na světlo citlivé elementy (pixely - obrazové body), jež slouží též jako akumulační prvky světlem vytvořeného náboje. Na jejich počtu závisí rozlišovací schopnost kamery.

CCIR - Evropský standard pro televizní signál (625 řádků, 50 půlsnímků/s)

C-mount - Normalizovaná vzdálenost 17.52 mm snímacího prvku od roviny zadní čočky objektivu. Ke kameře v C provedení lze připojit pouze C objektiv.

CS-mount - Normalizovaná vzdálenost 12.526 mm snímacího prvku od roviny zadní čočky objektivu. Ke kameře v CS provedení lze připojit CS objektiv a též C objektiv pomocí C-CS adaptéru (mezikroužek o tloušťce 5mm běžně dodávaný k CS kamerám).

Clona - Prvek uvnitř objektivu, který vymezuje velikostí otvoru množství světla dopadajícího na snímací prvek a současně hloubku ostrosti obrazu. Clona může být pevná, manuálně nebo motoricky nastavitelná, nebo s řídící automatikou (AI).

Clonové číslo - Je definováno jako poměr ohniskové vzdálenosti a průměru vstupní pupily objektivu. Je nepřímo úměrné světelnosti objektivu (např. zvětšením clonového čísla 1.41× poklesne citlivost kamery na polovinu a tedy např. v řadě clonových čísel F1.4, F2.0, F2.8, F4.0, F5.6, F8.0 bude citlivost klesat 2×, 4×, 8×,16× a 32×).

DEN / NOC - barevná bezpečnostní kamera za horších světelných podmínek přepne do černobílého režimu s vysokou světelnou citlivostí.

DIS - digitální stabilizace obrazu bezpečnostní kamery

Defog - digitální odmlžení obrazu bezpečnostní kamery. Pokud je snímaná scéna v mlze pak tato funkce digitálně potlačí zamlžení.

Detekce pohybu v obraze (VMD) - Systém, který využívá videosignál z kamery k detekci pohybu v záběru a případně k aktivaci poplachu.

DNR - Digital noice reduction - Dynamická redukce šumu - funkce kamery, při níž je elektronicky potlačován šum (zrnění) obrazu typické při snímání za špatných světelných podmínek

DSP - Digital Signal Processing - Digitální zpracování videosignálu v kameře. Analogový signál ze snímacího prvku je převeden do digitální formy, zpracován, korigován a převeden zpět do analogové formy.

DC Drive - Řízení clony objektivu stejnosměrným napětím z kamery. Elektronické obvody clonové automatiky jsou umístěny v kameře. Objektiv DC Drive je většinou levnější a má rychlejší reakci na změny osvětlení než objektiv VIDEO Drive řízený videosignálem.

DVR - Digital Video Recorder - zařízení pro nahrávání obrazu analogových bezpečnostních kamer.

EIA - Americký standard pro televizní signál (525 řádků, 60 půlsnímků/s)

EI - Electronic Iris - elektronická clona (shutter). Elektronické řízení citlivosti kamery, která umožňuje regulovat expoziční dobou množství akumulovaného náboje na CCD snímacím prvku nejčastěji v rozsahu 1/50 s do 1/100 000 s. V omezeném rozsahu změn světelných podmínek (interiéry) umožňuje použít levnější objektivy s pevnou clonou.

Externí synchronizace - Schopnost zařízení CCTV (zejména kamer) synchronizovat chod vlastní elektroniky vnějším referenčním zdrojem synchronizačního signálu.

Gamma korekce, GC - Nastavení nelinearity přenosu videosignálu (převodní charakteristiky) kamery tak, aby korigovala nelinearity opačného charakteru zvláště obrazovky monitoru a zlepšovala tak podání gradace obrazu v celém rozsahu jasů. Obvykle je přepínatelná v hodnotách 0.45 a 1.

HLC - HighLight Compensation - digitální funkce potlačující bodové nebo přesvícené světelné zdroje. Prakticky jsou přesvětlené plochy snímané scény překryty barevnou maskou

HIRES - Vysoké rozlišení

Hloubka ostrosti - Oblast přijatelné ostrosti obrazu. Čím menší je nastaveno clonové číslo objektivu, tím menší je hloubka ostrosti.

IR - infračervené záření. Oblast vlnových délek záření vyšších než je viditelné světlo. Používá se v noci ke skrytému kamerovému sledování - 950 nm, nebo přisvětlení - 730 nm a 830 nm (černobílé kamery jsou většinou v této oblasti dostatečně citlivé). IR reflektory jsou realizovány jako halogenové s IR filtrem a optickým členem s příkonem 50 až 500 W, vyzařovacím úhlem 10° až 60°, dosahem až 170 m a životností žárovky až 1rok, nebo s LED zářiči (950 nm) a příkonem od 4 do 60 W. Infračervené záření se používá, vedle radiových vln, též k bezdrátovému přenosu televizního signálu.

Interní synchronizace - Kamera generuje vlastní synchronizační pulsy odvozené od interního krystalového generátoru. Videosignál jednotlivých kamer není synchronní a způsobuje při analogovém přepínání rušivé přechodové jevy (přeskakování a posouvání obrazu).

Koaxiální kabel - Vysokofrekvenční kabel s charakteristickou impedancí (v oboru CCTV je všeobecně užívaná charakteristická impedance kabelů 75 Ω), jehož signálový vodič je umístěn v dielektriku a vnějším stínění. Televizní signál lze beze ztráty kvality, za podmínky impedančního přizpůsobení, přenášet na vzdálenost několika set metrů. Pomocí kabelových korektoru lze přenosovou vzdálenost podstatně zvýšit.

Kompozitní videosignál - Televizní signál s úplnou obrazovou informací a synchronizační směsí.

LED - Light Emitting Diode - svítivé diody. S vlnovou délkou emitovaného záření 950nm se LED používají v CCTV jako infračervené zářiče ke skrytému sledování. Jejich předností před halogenovými IR reflektory je delší životnost (asi 10let), bezúdržbový provoz a větší energetická účinnost.

LOW LUX - Vysoká světelná citlivost

Lux - Jednotka osvětlení (lux, l×) definovaná jako velikost světelného toku dopadajícího na příslušnou plochu. Noční osvětlení ulice je 0.5 - 10 lux, chodeb 10 - 50 lux, veřejné místnosti 100 - 300 lux, denní světlo v poledne při zatažené obloze 2000 až 20 000 lux a při jasné obloze 10 000 až 200 000 lux podle ročního období.

Monochromatický - Černobílý, nebarevný.

NTSC - National Television Standards Committee - Viz EIA, barevný televizní systém používaný v USA.

NVR - Network Video Recorder - zařízení pro nahrávání obrazu IP kamer.

Ohnisko - Bod na ose optiky, kterým budou procházet všechny rovnoběžně dopadající paprsky.

Ohnisková vzdálenost - Vzdálenost v mm mezi počátkem vlastní zobrazovací optiky a ohniskem. Vyšší ohnisková vzdálenost znamená zvětšení a menší plochu zobrazovaného prostoru.

PAL - Phase Alternate Line - Viz CCIR, barevný televizní systém používaný v Evropě.

Parkovací zóna - Parking line - funkce bezpečnostní kamer, která v obrazu kamery zobrazí linky vytyčující parkovací místo. Pokud je kamera použita jako couvací kamera, usnadňuje tato funkce odhad vzdálenosti od okolních předmětů

PH, pin hole - Dírkový objektiv. Používá se například pro skrytou montáž kamer.

Půlsnímek - Polovina obrazu, sestávající buď z lichých nebo sudých číslovaných řádků. Každou s se přenáší 50 půlsnímků.

Prepozice - Přednastavení natáčecích, naklápěcích a zoom kamer pomocí potenciometrů na pohyblivých částech hlavy kamery. Umožňuje řídícímu zařízení toto nastavení uchovat a při řídícím povelu nebo při alarmu nastavit kameru do této referenční pozice. Je nutné speciální vybavení pro telemetrii.

RS232 - Nejčastěji používané sériové rozhraní počítače. Standardně COM1, COM2.

RS485 - Nejčastěji používané průmyslové sériové rozhraní. Používané například pro vzdálené řízení telemetrie PTZ kamer.

SenseUp - Elektronické zvýšení citlivosti kamery při snímání za špatných světelných podmínek (fotonásobič)

SVHS - Super Video Home System - Nový formát videozáznamu VHS s vysokým rozlišením, kompatibilní s VHS. Při využití všech jeho vlastností poskytuje značně zlepšený obraz.

Snímek - Úplný televizní obraz sestávající z přibližně 625 řádků. Každou sekundu se přenáší 25 snímků.

Světelnost - „Clonový otvor” objektivu, měřítko jeho schopnosti jímat světlo. Relativní světelnost je poměr mezi jeho ohniskovou vzdáleností u účinnou světelností, měří se v jednotkách F, pro něž obecně platí: čím menší, tím lepší.

Soukromá zóna - Privacy - Funkce bezpečnostní kamery. Pokud sledovaná scéna obsahuje i část s citlivým obsahem(vchod na toaletu, místo pro převlékání a podobně) je možno tuto oblast barevně zamaskovat v menu kamery(obvykle pomocí barevného čtverce). Ve videovýstupu kamery pak bude tato citlivá zóna překryta a dění v této zóně tedy nebude nahráno.

Synchronizační pulsy - Pulsy obvykle generované kamerou které oznamují ostatním částem zařízeni, kde začíná obraz (snímková synchronizace) nebo řádek (řádková synchronizace).

Time-Lapse videorekordér - Videorekordér, který může zaznamenávat snímky s pauzou mezi nimi. Tím dochází k prodloužení času, po který je možno používat jednu pásku.

Úhel záběru - Mění se (kromě ohniskové vzdálenosti) při použití objektivů pro různé formáty. Zmenšuje se s velikostí formátu.

Varifokální - Typ objektivů, který umožňuje manuální nastavení ohniskové vzdálenostmi pro dosažení požadovaného záběru.

Video Drive - Automatická clona objektivu s video řízením (řídící obvody jsou v objektivu)

WDR / DWDR - Wide dynamic range - digitální kompenzace velkých jasových rozdílů v obraze. Funkce dokáže potlačit příliš jasná místa v obraze a zesvětlit zastíněná místa(například registrační značka mezi světly automobilu).

Závěrka - Elektronický obvod používaný mnoha kamerami CCD. Umožňuje zkrátit dobu, po kterou kamera přijímá světlo z obvyklých 1/50 s až na 1/100 000 s.

Zrcadlení obrazu - Mirror - převrácení obrazu podle horizontální nebo vertikální osy umožňuje při neobvyklé montáži kamery(například držákem vzhůru) správnou orientaci obrazu